Σχεδιασμός Υπογείων έργων (ΔΠΜΣ-ΔΣΑΚ)

Σημειώσεις για το μάθημα

Αρχείο Περιγραφή
Κεφάλαιο 1. Αντοχή άρρηκτου πετρώματος
Κεφάλαιο 2. Ασυνέχειες
Κεφάλαιο 3. Μηχανικές ιδιότητες βραχομάζας
Κεφάλαιο 4. Ανάλυση της συμπεριφοράς και σχεδιασμός εκσκαφών σε συμπαγές πέτρωμα
Κεφάλαιο 5. Ήλωση
Κεφάλαιο 6. Οπλισμός και ανάρτηση στρωμάτων